رییس كمیسیون ویژه’حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی’ از انتخاب اعضای هیات رییسه این كمیسیون خبر داد.به گزارش ایرنا، از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی؛ ‘حمیدرضا فولادگر’ گفت: ‘هادی قوامی’ نماینده اسفراین و ‘محمد سقایی’ نماینده استهبان به عنوان نواب رییس اول و دوم این كمیسیون انتخاب شدند.وی افزود: اعضای این كمیسیون، ‘جعفر قادری’ نماینده مردم شیراز را به عنوان سخنگو و ‘غلامرضا نوری قزلجه’ نماینده بستان آباد و ‘نادر قاضی پور’نماینده ارومیه را به عنوان دبیران اول و دوم كمیسیون انتخاب كردند.فولادگر اظهار داشت: رای گیری برای انتخاب هیات رییسه این كمیسیون با ورقه و به صورت مخفی انجام شد.