نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده – روزهای دوشنبه و چهارشنبه – بررسی 4 طرح و لایحه را در دستور كار هفتگی خود دارند، همچنین انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها نیز از دیگر برنامه های هفته آینده مجلس است.به گزارش ایرنا، براساس دستور هفتگی مجلس، كمیسیون آموزش و تحقیقات در هفته آینده به ادامه رسیدگی به طرح اصلاح ماده(17) قانون تعیین و تكلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی، خواهد پرداخت.همچنین كمیسیون عمران هفته آینده در صحن علنی مجلس به بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب سال 1343می پردازد.لایحه اصلاح ماده (61)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر برنامه های كاری كمیسیون اقتصادی مجلس است.كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی می پردازد.انتخاب دونفر از نمایندگان استان ها با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان موضوع بند(ج) ماده (178)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور هفته آینده مجلس قراردارد.هفته آینده مجلس شورای اسلامی انتخاب شش عضو ناظر در مجامع و شوراها را در دستور كار دارد.انتخاب یك نفر از عضو ناظر از كمیسیون اجتماعی در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، انتخاب دو عضو ناظر كمیسیون های اجتماعی و آموزش و تحقیقات در هیات عالی گزینش (قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش)و انتخاب دو عضو ناظر از كمیسیون شوراها و امور داخلی و یك عضو ناظر از كمیسیون اصل نودم قانون اساسی جهت عضویت در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شكایات موضوع بند الف ماده 79 قانون تشكیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از جمله برنامه های كاری مجلس طی هفته آینده است.