سبد كالايي ماه رمضان با گذشت 21 روز از اين ماه، هنوز اين سبد به دو ميليون و 400 هزار كارمند مشمول تخصيص نيافته است. به گزارش ايلنا، طبق وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت سبد كالاي رايگان 100 هزار توماني ماه رمضان قرار بود دو هفته قبل ميان كارمندان و فرهنگيان توزيع شود كه اين امر تاكنون محقق نشده است. اين در حالي است كه بنا به اظهارات مسئولان معاونت بازرگاني داخلي، كالاها تامين و ميان استان‌هاي مختلف توزيع شده اما به واسطه عدم تخصيص اعتبار از سوي دولت، همچنان اين سبدها ميان كارمندان توزيع نشده است. طبق برآوردهاي صورت گرفته براي تامين سبد كالاي دو ميليون و 400 هزار كارمند به ارزش هر سبد 100 هزار تومان، اعتباري بالغ بر 300 ميليارد تومان بايد از سوي دولت در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد كه اين اتفاق تاكنون نيفتاده است. گفتني است كه سبد كالايي كاركنان، چهار قلم کالای اساسی شامل؛ 20 کیلو برنج، شکر، روغن هر کدام 5 کیلو و مرغ نیز 5 تا 10 کیلو را شامل مي‌شود. اين در حالي است كه گويا قرار نيست براي مرغ نيز بودجه‌اي اختصاص يابد. تاخير در ارائه سبد كالايي ماه رمضان، مسئله تازه‌اي نيست. سال گذشته نيز اين سبد پس از ايام ماه رمضان در اختيار كارمندان قرار گرفت.