نماينده اراك گفت: كاهش جمعيت بدون توجه به آمايش سرزمين، تهديدي جدي براي امنيت كشور محسوب مي‌شود.محمد‌حسن آصفري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت‌وگو با وقايع استان با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري ‌بر افزايش جمعيت اظهار داشت: موضوع جمعيت يكي از پارامترهاي اصلي و تأثيرگذار مطرح در كشورهاست كه اصولا در رصد و آمايش ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي مورد توجه قرار مي‌گيرد.وي با اشاره به آمار رو به رشد سن پيري در كشور افزود: متأسفانه سن پيري نسبت به 20 سال‌ گذشته در كشور رو به افزايش بوده كه نشان‌دهنده مواجهه كشور با كاهش تولد و سن جوان است، لذا اين مسئله بايد به‌عنوان يك موضوع اساسي و بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد.عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به اثرات سوء كاهش جمعيت در كشور خاطرنشان كرد: چنانچه كشور سمت و سوي پيري را دنبال كند، يقينا نمي‌تواند ابداعات و اختراعات خود را كه مهم‌ترين عامل براي ماندگاري كشور است را حفظ كند.نماينده اراك با بيان اين‌كه طي چند سال گذشته بحث كنترل جمعيت مورد توجه ويژه رسانه و مطبوعات قرار داشت، تصريح كرد: متأسفانه شعار سخنرانان همواره تأكيد بر «يك بچه كافي است» بود و همه اين مسائل در كاهش جمعيت و افزايش پيري در جامعه بي‌تأثير نبوده است. آصفري تأمين رفاه اجتماعي را از دلايل كاهش جمعيت در سال‌هاي گذشته دانشت و ادامه داد: مباحث تأمين مسكن، اشتغال و درآمد از موضوعات اصلي در كاهش جمعيت در سال‌هاي گذشته بوده و وظيفه دولتمردان است كه بتوانند در جهت تأمين امكانات رفاهي گام‌هاي مؤثري‌ بردارند.وي با اشاره وسعت كشور اضافه كرد: ايران با توجه به گستره در مقايسه با كشورهاي ديگر با بيش از 50 كشور دنيا و به لحاظ وسعت حتي بعضي از استان‌ها به اندازه يك كشور برابري مي‌كند كه متأسفانه تاكنون از اين ظرفيت بهره كافي را نگرفته‌ايم.عضو كميسيون امنيت ملي مجلس بيان داشت: متأسفانه در سال‌هاي گذشته اعتباراتي به‌منظور جلوگيري از افزايش جمعيت با عنوان‌ تنظيم خانواده اختصاص يافت كه در كاهش جمعيت بسيار اثرگذار بوده است بنابراين مسئولان مربوطه بايد با برنامه‌ريزي در اين زمينه تلاش كنند.نماينده اراك در خانه ملت با اشاره به بعد امنيتي كاهش جمعيت گفت: كاهش و افزايش جمعيت بدون توجه به آمايش سرزمين تهديدي جدي براي امنيت كشور محسوب مي‌شود، چراكه پوشش مرزهاي جغرافيايي نيازمند نيرو، امكانات و تجهيزات است و كمبود مباحث امنيتي با كوچك‌ترين اتفاق كشور مورد تصرف قرار مي‌دهد.آصفري با بيان اين‌كه فرمايش مقام معظم رهبري درخصوص افزايش جمعيت بايد به‌عنوان يك دستور جدي مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: مسئولان مربوطه بايد درخصوص تغيير رشد جمعيت كشور با برنامه‌ريزي لازم گام‌هاي مثبتي را در اين زمينه همراه با تأمين آرامش و امنيت‌ بردارند.