رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان ميوه ‌و تره‌بار اعلام كرد: خوشبختانه امسال وضعيت توليدات داخلي بسيار مناسب بود و به تبع آن بازار مملو از محصولات داخلي است. سيد رضا نوراني در گفتگو با ايلنا به تبعات رشد نرخ ارز و تاثير آن بر واردات ميوه به داخل كشور اشاره كرد و گفت: در حال حاضر باتوجه به وضعيت مناسب توليدات داخلي و بالا بودن نرخ ارز، ديگر واردات ميوه به كشور مقرون به صرفه نيست، به تبع اين امر شاهد كاهش ورود حجم وسيع ميوه‌هاي خارجي به بازار هستيم. وي در اين خصوص افزود: هم‌اكنون حتي موزي كه وارد كشور مي‌شود نيز براي واردكننده در هر كيلوگرم 300 تا 400 تومان ضرر به همراه دارد، اما آنها به علت اينكه براي واردات موز قراردادهاي ساليانه دارند مجبور هستند تا پايان قرارداد به واردات اين محصول ادامه دهند. نوراني در ادامه اذعان كرد: از سوي ديگر به واسطه تنوع توليدات و كميت مناسب محصولات، نيازي به واردات نيز وجود ندارد. رئيس اتحاديه صادركنندگان و واردكنندگان ميوه و تره‌بار با اشاره به مازاد توليد در برخي محصولات باغي، عنوان كرد: انتظار مي‌رود كه وقتي توليد مازاد نياز بازار است، دولت در حمايتي از كشاورزان زمينه لازم براي صادرات آن را فراهم كند. در اين خصوص بايد يك برنامه‌ريزي مشخص صورت گيرد. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه مي‌توان گفت كه امسال همچون سالهاي قبل شاهد حجم وسيع ميوه‌هاي خارجي در سطح بازار نخواهيم بود.